antički pisci


antički pisci
• antique writers

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • mitografi — mitògrafi m mn <N mitògraf> DEFINICIJA pov. antički pisci koji su skupljali i tumačili mitološku građu ETIMOLOGIJA grč. mythográphos ≃ mito + graf …   Hrvatski jezični portal